• Robin Pera verzorgt al jaren een gastcollege bij de trainers-opleiding van NTI NLP te Limmen. Hij doet dat niet tot alleen tot grote tevredenheid van het management team van NTI NLP. Ook de cursisten zijn bij elke groep weer razend enthousiast over zijn manier van lesgeven. Passie, passie voor het vak, enthousiast, leerzaam en tevens zeer uitdagend voor elke cursist.
   Bouke de Boer - NTI NLP

Regie in de klas!

Een workshop klassenmanagement. Situationeel Leidinggeven aan je leerlingen (oftewel: oefenen met klassenmanagement)

In deze speelse training ben je zowel docent als leerling. Je experimenteert en oefent met managementvaardigheden om lastige situaties in de groep beter aan te kunnen. Je leert door te doen.

Tijdens deze training:

 • leer je hoe je de regie kunt nemen in lastige situaties;
 • durf je te experimenteren met ander (nieuw) gedrag waar je in de praktijk (nog) niet aan toekomt;
 • leer je wat een andere aanpak oplevert, zonder dat dit direct gevolgen heeft;
 • mag je ‘fouten’ maken en moet je elkaar ondersteunen;
 • leer je op een leuke, veilige manier van en met collega’s.

Na deze training:
 
 • weet je hoe je lastige situaties op een andere (effectievere?) wijze kunt aanpakken;
 • sta je dus zelfverzekerder voor de groep;
 • kun je veel makkelijker in de groep differentiëren;
 • is je arsenaal van interveniëren om de regie te blijven houden bij moeilijke situaties aanzienlijk vergroot.
 • heb je op een leuke manier veel geleerd van andere collega’s.

 

De vier stijlen van situationeel leidinggeven:


TV 1 = Taakvolwassenheid 1. Leerlingen zijn onbekwaam met de stof. Ze moeten vooral geïnstrueerd worden. Wat moeten leerlingen doen, wat moeten ze leren, wanneer moet het af zijn, wat moeten leerlingen kennen om een voldoende of meer te halen. Zo kun je ook naar leerlingen kijken bij lastig gedrag. Bij welk gedrag past deze stijl van leidinggeven?

TV2 = Taakvolwassenheid 2. Leeringen moeten ervan overtuigd worden dat ze meer moeten gaan doen; vooral leerlingen die denken dat ze wel voldoende weten. Bij deze stijl hoort ook motiveren. Hoe kun je een leerling motiveren om meer te gaan doen? Ook hiervoor geldt: welk gedrag vertoont een leerling en hoe herken je dan de stijl van leidinggeven die je het beste toe kunt passen?

TV 3 = Taakvolwassenheid 3. Deze stijl werkt het beste bij leerlingen die al veel zelfstandig kunnen maar nog niet alles. Dan past de stijl van ondersteunen het beste. Laat de leerling met vragen komen. Fungeer als een soort coach. Wanneer is deze stijl van leidinggeven effectief?

TV 4 = Taakvolwassenheid 4. Bij leerlingen die al heel ver zijn past de stijl van delegeren. Zorg dat leerlingen eigenaar worden van een bepaalde taakstelling. Wellicht kunnen zij andere leerlingen helpen? Daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat jij de eindverantwoordelijkheid houdt.
 

Opzet workshop

1) Kennismaken middels korte presentaties. Je vertelt wat jouw favoriete leidinggevende stijl is en je geeft een concreet voorbeeld van een leerling of een klassensituatie. Je vertelt vervolgens welke leidinggevende stijl je lasting vindt. Ook daarbij vertel je over een specifieke situatie.

2) Op basis van je presentatie wordt je in een van de vier subgroepen verdeeld. Elke subgroep oefent een leidinggevende stijl aan de hand van een casus. Dit kan een eigen casus zijn of een casus die de workshopbegeleider inbrengt.

3) De subgroep kiest welke leidinggevende stijl bij de desbetreffende casus hoort. Samen met de andere deelnemers uit je subgroep oefen je deze stijl. Je experimenteert samen en je leert samen.

4) Met je subgroep oefen je ook met de andere drie stijlen van situationeel leidinggeven. Je bent telkens of de docent of de leerling. Ben je de leerling, dan krijg je een hand-out of een toelichting waarop je feedback kunt geven. Daarbij gaat het vooral om de vraag: was de gekozen stijl effectief? Wat deed de docent met jou als leerling waardoor het effectief werd? Dit feedback formulier dient als leeropbrengst voor jou en de oefenende docent,

5) Wrap up, borging, invullen leerkaart en vaststellen van buddy’s om situaties samen te bespreken en elkaar te helpen en te stimuleren.

Klassenspel

Aan het eind, als er nog tijd is, speel je een ‘klassenspel’. Eén van de deelnemers is de docent die lesgeeft. Deze keer speel ik als workshopbegeleider de leerling. De docent reageert op wat ik als leerling doe en wil de regie te houden. Om beurten kunnen deelnemers alleen uit andere subgroepen zich met de regie van de spelende docent bemoeien en deze eventueel overnemen. Zo kan iedereen ervaren en leren. Als workshopbegeleider leg ik het spel af en toe stil voor het geven van feedback.

Samenvatting cursus en benodigdheden:

Naam: Regie in de klas
Inhoud: situationeel leidinggeven in de klas, hanteerbaar klassenmanagement
Niveau: hbo
Lengte: 1 of 2 dagdelen
Doelstelling: Beter regie houden in de klas bij lastige situaties
Doelgroep: Voor docenten op middelbaar onderwijs en mbo
Studiebelasting: Vooraf lezen en bestuderen boek: Situationeel Leidinggeven van Paul Hersey (1 dagdeel) op eigen kosten (ongeveer €20,-)
Studiemateriaal: Geen
Prijs: Op aanvraag
Benodigdheden: Voor aanvang van de training heb je het boek Situationeel Leidinggeven van Paul Hersey gelezen. De training duurt minimaal 1 dagdeel (3 uur) maar bij voorkeur 2 dagdelen. En dan het liefst op 1 dag. Het maximum aantal deelnemers is 20