• Robin is een erg prettige trainer. Hij bereidt de bijeenkomsten gedegen voor, verdiept zich in de deelnemers en geeft gericht en respectvol advies op maat. Ik heb veel geleerd van zijn adviezen om vanuit een visie en verbeelding te werken aan beleidsdoelstellingen. Belangrijker: Robin sluit goed aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen om meer gebruik te maken van beelden. Het is een uitdaging voor beleidsadviseurs en -managers zoals ik, om dit toe te passen in de politieke en bestuurlijke context van beleidsontwikkeling.
      Jolinda van der Endt - Innovatie en Zorgvernieuwing, Ministerie VWS
      Ik heb vaak en veel met Robin mogen samenwerken. Hij is vriendelijk, vakkundig en veelzijdig. Hij beheerst, meer dan ik, het vermogen om krachtige feedback te doseren en zo te zorgen dat hij kan worden ontvangen. Hij combineert humor met ernst, lichtheid met diepgang en jeugdig met rijp. Van harte aanbevolen, dus..
      Manfred van Doorn - Creative Director at MovieLearning.com

Werken als regisseur met je visie

Hoe zou het zijn om als een Steven Spielberg leiding te geven aan je team of aan je bedrijf? Hoe werkt een regisseur eigenlijk, en wat betekent ‘de regie nemen’?

En als je de regie neemt, op welke momenten heb je die dan los te laten?

(Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8)

Levende visie

Er zijn veel verschillende regisseurs, ieder met een eigen stijl en aanpak. Wat ze verbindt, is dat ze een visie hebben en deze aan een zeer divers team van professionals moeten zien over te dragen. Uiteindelijk gaan acteurs deze visie vertolken en uitvoeren.

Ook leidinggevenden zijn regisseurs. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat veranderprogramma’s of beleidstukken middels een visie gaan ‘leven’. En zo (beter) uitvoerbaar worden voor medewerkers. In een veranderende wereld waarin zelfs gesproken wordt over ‘het einde van de manager’ (maar het begin van de leidinggevende als coach) is het noodzakelijk dat medewerkers eigenaar worden van de nieuwe visie of koers.

Kernvragen

In deze masterclass ervaar je hoe je als leidinggevende ook als regisseur met een visie kunt werken. Hoe breng je jouw visie over? Welke stijlen hanteer je en van welke kan je nog meer gebruik maken? Hoe ervaren medewerkers jou en jouw manier van visie overbrengen?

De kernvragen waar we in deze masterclass aan gaan werken zijn: hoe stuur je als regisseur en hoe laat je los? Hoe breng je je doelstellingen ‘tot leven’? Binnen dit leiderschapstraject ervaar je hoe het is om als regisseur te werk te gaan. Je ervaart het door het te doen.

Hoe breng je ideeën zodanig over dat medewerkers zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen? Zodat ze graag bij willen dragen aan de verandering en ook deze nieuwe koers succesvol wil laten zijn?

Het proces van repeteren is belangrijk. Veel aandacht gaat daarom uit naar het procesmatig werken van de regisseur. Wat doet hij? Hoe schaaft de regisseur (zijn visie) bij? Ook het proces bij de regisseur zelf komt aan bod: welke concessies doet deze wel en welke niet?

Samenvatting

Naam: Werken als regisseur met je visie
Inhoud:
Als leidinggevende ervaren hoe meer regie te voeren op diverse processen
Niveau:
hbo, wo
Lengte:
6 dagdelen, verdeeld over 3 dagen
Doelstelling:
Als regisseur invloed behouden en vergroten, medewerkers intrinsiek weten te motiveren
Doelgroep:
Middel en hoger management, leidinggevenden, adviseurs, beslissers, stake-holders
Aanvangsniveau:
Ervaring met leiding geven/procesmatig werken
Studiebelasting:
1 dagdeel vooraf aan de cursus, 1 dagdeel tussen dag en dag 2 van de cursus, 1 dagdeel tijdens dag 2 en dag 3 van de cursus
Studiemateriaal:
Lezen van diverse regie-concepten en het bekijken van een film vooraf aan de cursus, wordt 2 weken vooraf aan de cursus verstrekt
Prijs:
Op aanvraag


Uit het evaluatierapport:
Inspirerend om gemeenschappelijkheden te zien en ervaringen in regie en in management/relatiebeheer (8)

De inhoud van de leeractiviteit is een mix van uitleg in woord en beeld en zelf aan de slag. De verwachting is meer dan ooit gedacht. (10)

De opzet en werkmethode komen bij mij geweldig goed over. Eindelijk een activiteit met inhoud. (10)

Sterk was het telkens terughalen van de discussies naar het focus van de cursus. Concrete betekenis in de eigen werkomgeving ( 8)

Robin is een gepassioneerde man die heel natuurlijk het regisseren vertaalt naar de werksituaties. (8)